-H-8256 Ábrahámhegy-Kisőrs
-+36 87 471 085
-

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ, KVARC ÁSVÁNY KFT

A Kvarc- Ásvány Kft. a személyes adatokat minden esetben bizalmasan kezeli, minden olyan szükséges biztonsági, szervezési és technikai intézkedést megtesz mely garantálja a személyes adatok biztonságát.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a weboldal látogatói az oldal használata során a weboldal adatkezelője (Kvarc Ásvány Kft 8256 Ábrahámhegy, Kisőrs puszta hrsz:1423/2) számára megadott személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza illetve a szükséges tájékoztatást megadja.

Az adatokat a Kvarc Ásvány Kft harmadik országba nem továbbítja, illetve automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást nem végez. Az adatokhoz, kizárólag a Kvarc Ásvány kft kijelölt munkavállalói férnek hozzá.

A megfelelő és testre szabott kiszolgálás érdekében a szolgáltató a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és azt a későbbi látogatás során olvassa vissza. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információcsomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül és lehetőséget nyújt egyes adatainak lekérdezésére a felhasználó internet használatának nyomon követésére. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt  kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az elhelyezett cookie-k által gyűjtött adatok a webszerveren (Webonic Kft. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22) tárolódnak. A honlapon analitikai méréseket a Google-Analytics nevű szolgáltató végez. Az Ön esetében lehetőségünk van arra, hogy statisztikai kimutatás formájában lássuk a honlapon való tartózkodási idejét, a megtekintett oldalakat, a használt operációs rendszert, internet szolgáltatót, eszközt, érdeklődési kört stb.

Kezelt személyes adatok típusa:  tartózkodási idő a honlapon, megtekintett oldalak, használt operációs rendszer, használt eszköz, internet szolgáltató, demográfiai adatok, érdeklődési kőr, előzőleg felkeresett oldal.

Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgátatások működésének ellenőrzése, a felhasználok azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása (PHPSESSID), annak azonosítása, hogy milyen oldalról kattintott át a látogató (r­_ref), annak azonosítása,  hogy milyen jelenik meg a weboldal  (blang), seo és weboldal-fejlesztés.

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Adatfeldolgozó: A honlap üzemeltetését a Kvarc Ásvány Kft látja el.

A cookie-kat a felhasználó képes törölni saját számtógépéről, illetve ezek alkalmazását letilthatja böngészőjében. A sütik kezelésére általában a böngészők beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 A honlapon történő űrlapok kitöltésével összefüggésben kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama:

Jelen honlapon regisztrációjával lehetősége nyílik arra, hogy ingyenes színmintát rendeljen amit a Kvarc Ásvány Kft kiszállíttat Önnek. Az ingyenes színminta igénylése regisztrációhoz kötött, amelyet ezen honlapon lehet elvégezni. A regisztráció célja rendelői profil létrehozása a gyors ügyintézés érdekében. A regisztrációs adatok a ngulacs@kvarc.huemail címre érkeznek be, innen kerül kinyomtatásra, majd átkerül a gyártáshoz ahol elkészítik a mintát, melynek postázását kollégánk intézi az adott címre. A megadott adatokat excelben tároljuk az esetleges későbbi megkeresések miatt.

Megrendelések házhozszállítását a Magyar Posta Zrt. ( 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 ) végzi, így az Ön által megadott  adatokat továbbítjuk részükre.

A kezelt személyes adatok típusa: Név, email cím, lakcím, telefonszám

Az adatkezelés célja: Az igénylők beazonosítása és nyilvántartása, valamint egymástól való megkülönböztetése, az igénylés dokumentálása, a szállítás lebonyolítása, kapcsolattartás az igénylővel.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az igény teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelés időtartama: A profil adatok esetében az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év, kivéve ha Ön nem kéri adatai törlését.

Az adatok törlése és módosítása: A felhasználó bármikor jogosult az általa megadott személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein.

Adatfeldolgozó:  A honlap üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a Kvarc- Ásvány Kft (8256 Ábrahámhegy, Kisőrs puszta hrsz:1423/2) látja el.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

A Kvarc-Ásvány Kft a technológia és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céIjai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

 

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy
választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen,
illetve, hogy az adatkezelés hiteles legyen, hogy megvalósuljon az adatintegritás, és hogy az adatok a
jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek, Az adatokat továbbá megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásábóI fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt más adatállományokkal.

 

Mindezeken túl olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.  

   A Kvarc-Ásvány Kft. az adatkezelés során

megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,

megvédi az információnak és a feldolgozó módszerének a pontosságát és teljességét, és

gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Informatikai rendszerünk és hálózatunk egyaránt védett a különböző számítógépes támadok ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerverszinten és alkalmazás szinten védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

 

A Kvarc Ásvány Kft mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket,
feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett
intézkedéseket.

 

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Kvarc Ásvány kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásra jutott, bejelentő a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
nem jár kock6zattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

 

Adatkezelő elérhetősége:

Kvarc- Ásvány Kft
adószam: 10456622-2-19
székhely: 8256 Ábrahámhegy, Kisőrs hrsz:1423/2

 

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email-címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

  • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
  • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1374 Budapest, Pf. 603.
  • Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

 

Vissza az előző oldalra
3 telephely
30 éves
tapasztalat
105 féle
termék
30.000 tonna
export
Kérdése van? Ajánlatot kérne? Vegye fel velünk a kapcsolatot!
-